Επικοινωνήστε: (+30.) 210 9638 840 | info@omniref.gr

  • en

Προφίλ Εταιρείας

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ


Στο σημερινό ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, εμείς στην Omniref πορευόμαστε με οδηγό τις αρχές μας. Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία, Εμπιστοσύνη και Προσήλωση στην Ποιότητα είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους κτίζονται οι επαγγελματικές σχέσεις μας.

Η υπόσχεση μας προς τους συνεργάτες μας συνοψίζεται στα εξής:

Στους συνεργάτες μας Προμηθευτές

Δημιουργούμε υπεραξίες μέσω της μεγιστοποίησης της διεύσδυσης των προϊόντων στην αγορά, της ανάπτυξης των μεριδίων αγοράς και της επίτευξης κερδοφόρου αύξησης των πωλήσεων.

Με μεθοδικότητα και επιμονή αναλύουμε τις αγορές και παρακολουθούμε τις διεθνείς και τοπικές τάσεις, έτσι ώστε να αναπτύσσουμε τις κατάλληλες πολιτικές για την προώθηση των προϊόντων, προβλέποντας και εκμεταλευόμενοι τις όποιες νέες οικονομικές ή τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να προκύψουν σε υπάρχοντα ή νέα τμήματα της αγοράς.

Στους συνεργάτες μας Πελάτες - Τελικούς Χρήστες

Θέτουμε τους πελάτες μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και όλη η δραστηριότητά μας περιστρέφεται γύρω από τις ανάγκες τους, τις οποίες προσπαθούμε να ικανοποιούμε με παροχή προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας, στοχεύοντας επίμονα στην υπέρβαση των προσδοκιών τους.


ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ

Στο σημερινό ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, εμείς στην Omniref πορευόμαστε με οδηγό τις αρχές μας. Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία, Εμπιστοσύνη και Προσήλωση στην Ποιότητα είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους κτίζονται οι επαγγελματικές σχέσεις μας.

Περισσότερα

Η στρατηγική μας

Η στρατηγική της Omniref είναι η ανάπτυξη στενών επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των προμηθευτών που αντιπροσωπεύουμε και των πελατών. Για τον σκοπό αυτό, παρέχουμε υπηρεσίες 'Eρευνας και Ανάπτυξης Αγοράς, Προώθησης Πωλήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης σε προμηθευτές προϊόντων υψηλής ποιότητας, που απευθύνονται στους τομείς του Βιομηχανικού Εξοπλισμού και Αυτοματισμού και των Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Στην Omniref πιστεύουμε ότι η λειτουργία μας στον επαγγελματικό στίβο πρέπει να διέπεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ότι αφορά στον χειρισμό των θεμάτων αλλά, ταυτόχρονα, και από σταθερότητα και προσήλωση στις αρχές που πρεσβεύουμε και διέπουν την επαγγελματική και προσωπική συμπεριφορά μας. 'Eτσι, στηρίζουμε την όλη παρουσία μας στην αγορά στους ακόλουθους πυλώνες συμπεριφοράς:

Περισσότερα