Επικοινωνήστε: (+30.) 210 9638 840 | info@omniref.gr

  • en

Εφαρμογές

Εξοπλισμός και Αυτοματισμοί

Μηχανικοί και ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί για συστήματα Ψύξης, Κλιματισμού και Θέρμανσης
Βιομηχανικός Αυτοματισμός
Εξοπλισμός και αυτοματισμοί για τη Ναυτιλία

Περισσότερα

Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Αντικατάσταση συμβατικών θερμοστατικών βαλβίδων και χρήση ηλεκτρονικών εκτονωτικών σε ψυκτικά συγροτήματα
Εγκατάσταση ηλεκτρονικών μονάδων παρακολούθησης και ελέγχου ψυκτικών εγκαταστάσεων
Εγκατάσταση ομαλών εκκινητών και ρυθμιστών στροφών σε ανεμιστήρες και συμπιεστές ψυκτικών συγκροτημάτων
Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας από συστήματα ψύξης και κλιματισμού

Περισσότερα

Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια και Βιομηχανίες

Μελέτες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων Ψύξης, Θέρμανσης και Κλιματισμού
Μελέτες για εισαγωγή και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας


Μελέτη, Κατασκευή και Επίβλεψη έργων με χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον

Κεντρικά Ηλιακά Συστήματα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Κεντρικά Ηλιακά Συστήματα για υποβοήθηση θέρμανσης
Συστήματα Ηλιακού Κλιματισμού