Επικοινωνήστε: (+30.) 210 9638 840 | info@omniref.gr

 • en

Τομείς Εξειδίκευσης

Η Omniref με το δίκτυο των συνεργατών της, οι οποίοι είναι καταρτισμένα στελέχη με μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία, μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε επίπεδο μελέτης, σχεδιασμού, προμήθειας υλικών, εφαρμογής και τεχνικής υποστήριξης στους ακόλουθους τομείς της αγοράς.

 • Συστήματα και αυτοματισμοί για Ψύξη, Θέρμανση και Κλιματισμό
 • Βιομηχανικός Αυτοματισμός
 • Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιρίων
 • Ηλιακά Συστήματα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια


Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της αγοράς, όπως:

 • Χονδρεμπόριο ειδών Ψύξης, Θέρμανσης και Βιομηχανικού Εξοπλισμού
 • Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
 • Κατασκευή Τεχνικών 'Eργων
 • Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών 'Eργων
 • Μελέτη Ενεργειακών 'Eργων