Επικοινωνήστε: (+30.) 210 9638 840 | info@omniref.gr

  • en

Προφίλ Εταιρείας

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ


Στην Omniref πιστεύουμε ότι η λειτουργία μας στον επαγγελματικό στίβο πρέπει να διέπεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ότι αφορά στον χειρισμό των θεμάτων αλλά, ταυτόχρονα, και από σταθερότητα και προσήλωση στις αρχές που πρεσβεύουμε και διέπουν την επαγγελματική και προσωπική συμπεριφορά μας. 'Eτσι, στηρίζουμε την όλη παρουσία μας στην αγορά στους ακόλουθους πυλώνες συμπεριφοράς:

Ακεραιότητα

Δεσμευόμαστε να χειριζόμαστε όλους τους συνεργάτες μας, τόσο προμηθευτές όσο και πελάτες, ισότιμα και δίκαια, επιδεικνύοντας την πρέπουσα ευπρέπεια και σεβασμό. Μεταξύ των λόγων μας και των έργων μας δεν υπάρχει κενό και αντιφάσεις. Πιστεύουμε ότι μόνο έτσι κτίζονται μακροχρόνιες και συνεργασίες που εδράζονται σε γερές βάσεις.

Εμπιστοσύνη και Αλληλοσεβασμός

Η Εμπιστοσύνη και ο Αλληλοσεβασμός είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία κτίζονται οι σχέσεις με τους συνεργάτες μας. Εργαζόμαστε κοντά τους με σκοπό να βρούμε τα προϊόντα και τις λύσεις που θα δώσουν υπεραξίες στους προμηθευτές μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και, παράλληλα, θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Η συμπεριφορά μας προς τους συνεργάτες μας χαρακτηρίζεται από ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία και από την επιμονή μας σε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις.

Αφοσίωση στην Ποιότητα

Στην Omniref έχουμε πάθος με την ποιότητα σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων μας. Στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στη συμπεριφορά και τις σχέσεις μας με τους συνεργάτες μας.

Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και προσπαθούμε να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας. Τις πράξεις μας διέπουν η ευελιξία, η ταχύτητα αντίδρασης και η ακρίβεια.


ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Tο όραμα όλων εμάς στην Omniref είναι να είμαστε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία, που βασίζει την ανάπτυξη της στο κτίσιμο στρατηγικών σχέσεων μεταξύ προμηθευτών και πελατών και που στοχεύει στη δημιουργία υπεραξίας για τους συνεργάτες μας μέσω παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με έμφαση στις νέες τεχνολογίες.

Περισσότερα

Η στρατηγική μας

Η στρατηγική της Omniref είναι η ανάπτυξη στενών επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των προμηθευτών που αντιπροσωπεύουμε και των πελατών. Για τον σκοπό αυτό, παρέχουμε υπηρεσίες 'Eρευνας και Ανάπτυξης Αγοράς, Προώθησης Πωλήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης σε προμηθευτές προϊόντων υψηλής ποιότητας, που απευθύνονται στους τομείς του Βιομηχανικού Εξοπλισμού και Αυτοματισμού και των Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Περισσότερα