Επικοινωνήστε: (+30.) 210 9638 840 | info@omniref.gr

  • en

Ανακοινώσεις

Danfoss solutions for commercial refrigeration approved for use with alternate refrigerants R448A, R449A and R452A

2 Ιουλίου, 2018 | Γενικού Τύπου

The refrigerant transition is accelerating and HVAC-R associations are urging the industry to move away from R404A. In order to help our customers keep pace, Danfoss has released many product types for the major low-GWP refrigerant alternatives — such as R448A, R449A, and R452A — and continues to update Coolselector® on a monthly base.

Περισσότερα

Σελίδα 3 από 3