Επικοινωνήστε: (+30.) 210 9638 840 | info@omniref.gr

  • en

Προφίλ Εταιρείας

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ


Στην Omniref πιστεύουμε ότι η λειτουργία μας στον επαγγελματικό στίβο πρέπει να διέπεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ότι αφορά στον χειρισμό των θεμάτων αλλά, ταυτόχρονα, και από σταθερότητα και προσήλωση στις αρχές που πρεσβεύουμε και διέπουν την επαγγελματική και προσωπική συμπεριφορά μας. 'Eτσι, στηρίζουμε την όλη παρουσία μας στην αγορά στους ακόλουθους πυλώνες συμπεριφοράς:

Ακεραιότητα

Δεσμευόμαστε να χειριζόμαστε όλους τους συνεργάτες μας, τόσο προμηθευτές όσο και πελάτες, ισότιμα και δίκαια, επιδεικνύοντας την πρέπουσα ευπρέπεια και σεβασμό. Μεταξύ των λόγων μας και των έργων μας δεν υπάρχει κενό και αντιφάσεις. Πιστεύουμε ότι μόνο έτσι κτίζονται μακροχρόνιες και συνεργασίες που εδράζονται σε γερές βάσεις.

Εμπιστοσύνη και Αλληλοσεβασμός

Η Εμπιστοσύνη και ο Αλληλοσεβασμός είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία κτίζονται οι σχέσεις με τους συνεργάτες μας. Εργαζόμαστε κοντά τους με σκοπό να βρούμε τα προϊόντα και τις λύσεις που θα δώσουν υπεραξίες στους προμηθευτές μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και, παράλληλα, θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Η συμπεριφορά μας προς τους συνεργάτες μας χαρακτηρίζεται από ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία και από την επιμονή μας σε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις.

Αφοσίωση στην Ποιότητα

Στην Omniref έχουμε πάθος με την ποιότητα σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων μας. Στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στη συμπεριφορά και τις σχέσεις μας με τους συνεργάτες μας.

Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και προσπαθούμε να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας. Τις πράξεις μας διέπουν η ευελιξία, η ταχύτητα αντίδρασης και η ακρίβεια.


ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ

Στο σημερινό ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, εμείς στην Omniref πορευόμαστε με οδηγό τις αρχές μας. Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία, Εμπιστοσύνη και Προσήλωση στην Ποιότητα είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους κτίζονται οι επαγγελματικές σχέσεις μας.

Περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Στην Omniref πιστεύουμε ότι η λειτουργία μας στον επαγγελματικό στίβο πρέπει να διέπεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ότι αφορά στον χειρισμό των θεμάτων αλλά, ταυτόχρονα, και από σταθερότητα και προσήλωση στις αρχές που πρεσβεύουμε και διέπουν την επαγγελματική και προσωπική συμπεριφορά μας. 'Eτσι, στηρίζουμε την όλη παρουσία μας στην αγορά στους ακόλουθους πυλώνες συμπεριφοράς:

Περισσότερα